Resursenhet Tallskolan

Tallskolans resursenhet har plats för elever i åk 5-9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och i enlighet med grundskolans läroplan och ämnesplaner. I vårt uppdrag ingår även att ta emot elever i behov av akut placering. Betyg ges enligt grundskolans läroplan.

Skolan tar emot elever som behöver placeras i en särskild undervisningsgrupp utanför sin hemskola, samt elever som akut behöver placeras på annan plats än sin hemskola under en fyraveckors-period.

Tallskolans personal består av sex st heltidstjänster inklusive enhetschef, psykolog samt administratör. Undervisningen sker främst i mindre grupper men kan också ske enskilt en del av tiden. I mötet med eleverna är ett lågeffektivt förhållningssätt viktigt. Ett centralt mål är att åstadkomma en känsla av sammanhang, så att eleverna kan återfå känslan av en fungerande skolvardag och ökad måluppfyllelse. 

 

Uppdaterad: