Tallskolans resursenhet

Tallskolans resursenhet erbjuder skola för elever i åk 6-9 som är i behov av stort vuxenstöd och undervisning i ett mindre sammanhang. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola. Betyg ges enligt grundskolans läroplan.  Tallskolan tillhör Resursenheternas LMH-enhet (Låg-Mellan-Hög). LMH-enheten består av fyra enheter: Stacken, Lindskolan, Oxelskolan och Tallskolan.

Läs mer om Verksamheten
Gå till nyhetsarkivet